Tất cả các thành viên cao cấp

Tên Thứ hạng cấp bậc Tên cấp bậc Điểm tích lũy
KINGDOM 12 Thiên Thai 1598730
Yon 12 Thiên Thai 1499575
DIÊM VƯƠNG 12 Thiên Thai 1479551
seven 12 Thiên Thai 1330030
Trần Đăng Khoa 12 Thiên Thai 1315064
Song Joong-Ki 12 Thiên Thai 1274183
Lý Tông Thụy 12 Thiên Thai 1240995
Phúc * * * Banana 12 Thiên Thai 1211753
Hải Phạm 12 Thiên Thai 1163111
Monkey D. Luffy 12 Thiên Thai 1150608